GEODETICKÉ PRÁCE  VE STAVEBNICTVÍ A KATASTRU NEMOVITOSTÍ

AZ-GEO

 

Inženýrská geodézie

- zaměření skutečného stavu v terénu

- veškeré vytyčovací práce ve stavebnictví

- zaměření skutečného provedení stavby,včetně zpracování kompletní

  dokumentace pro předání na příslušné úřady a správce inženýrských sítí

- kontrolní měření, měření deformací, geodetická bezpečnostní měření

- měření podnikových areálů a následné vyhotovení základní mapy závodu a         

  zajištění údržby této mapy

- měření a výpočty kubatur pro projekty terénních prací

 

Katastr nemovitostí

- návrhy dělení pozemků pro schválení na stavebních úřadech

- geometrické plány pro:

                        - dělení pozemků

                        - zaměření rozestavěné či nové budovy

                        - obnovení parcel z původního katastru

                        - zaměření liniových staveb ( silnic atd. )

                        - vyznačení věcného břemene

- vytyčování nejasných či sporných hranic pozemků dle KN

 

Inženýrská činnost

- získání zákresů sítí od správců

- zakreslení sítí do digitální situace

- zajištění vyjádření od správců sítí

- vypracování majetkoprávního elaborátu

 

SLUŽBY

REFERENCE

KONTAKTY

KONTAKT:

 

AZ-GEO

Biskupcova 1866/85

130 00 Praha 3

tel.: +420777634409

email: info@az-geo.cz

web: www.az-geo.cz